צילומי מסך והסברים

לצורך המחשת הממשק הגרפי בעברית ותצורת המסך –  מס' צילומי מסך כפי שנצפים בעמדת המנחה

מסך ראשי, מאפשר צפייה פאסיבית בזמן אמת ללא התערבות. ניתן לפרוס את עמדות המשתמשים על מסך המנחה תוך הקטנת / הגדלת הפריסה


 

מסך הרשאות / הגבלות – מאפשר למנחה למנוע הרצת יישומים, תוכנות, שימוש בדיסק נייד, הדפסה או קול. אפשרות שמירת ההגבלות גם לאחר אתחול


 

תפריט שליטה על מצב מחשב המשתמש  – ניטרול / המתנה / כיבוי העמדות מרחוק, בעמדה אחת או יותר


 

תפריט ניטרול מקלדת – עכבר (נעילת מחשב משתמש) או החשכה של המסך להשגת תשומת הלב ומניעה מהתלמידים עבודה במהלך הסבר 

עבודות שהייה | שעות שהייה | עבודת מורה | על יסודי | רן ארז | שר החינוך | ועדת החינוך | רפורמה | עוז לתמורה | תוכנית עוז לתמורה | גילה  | קליין | אייל זמיר | כיתה אלחוטית | רפורמת | חינוך | עוז תמורה | קדמה מדע | לפיתוח הנגב והגליל | מרכז פסגה | סילבן שלום | השר לפיתוח