תוכנת הגנה

הפתרון האולטימטיבי לכיתות ומעבדות מחשבים – HDGUARD

התוכנה המתקדמת ביותר לשימור מצב קיים של המחשב / מחיצה ספציפית (מערכת),
חזרה לנקודת שחזור שהוגדרה באמצעות ביצוע שחזור אוטומטי בכל הפעלת המחשב.

הפתרון המתקדם והנוח ביותר לשמירה על המחשב, לביטול שינויים שבוצעו ע"י המשתמשים וחזרה למצב קודם באופן אוטומטי לאחר כל אתחול, לאפשר שינויים לפרק זמן מוגבל על מחיצה או על מחיצות ע"פ צורך ומדיניות הארגון. 

התוכנה מאפשרת למנוע כל פגיעה במערכת ההפעלה בין אם ע"י משתמש או נזק הנגרם ע"י וירוס או נוזקה אחרת.


התוכנה מאפשרת הגה על ההגדרות באמצעות ססמת מנהל, אינה מכבידה על ביצועי המחשב וכוללת ממשק גרפי ברור, נוח וידידותי למשתמש.

  –  אפשרות ניהול הרשאות מנהל

  –  אפשרות מניעת שינויים גמישה (יצירת נקודת שחזור לטווח זמן שהוגדר מראש)

  –  אפשרות ניהול התקנים ניידים לצורך מניעת גישה או העתקת מידע מהתקן למחיצה שאינה מוגנת

  –  אפשרות ניהול הגנה על כל המחיצות, ניהול הרשאת קריאה/כתיבה למחיצה

  –  אפשרות ניהול זמנים לצורך הורדת עדכונים למערכת הפעלה, ניהול קבצי רישום וחריגים

  –  אפשרות ניהול באמצעות ממשק ניהול מרכזי על כלל התחנות ברשת (כרוך ברכישת רישיון תואם בנוסף).

  –  מחירים מיוחדים למוסדות חינוך ומשתמשים מרובים.