תוכנת סינון תכנים

תוכנת סינון תכנים והגבלת שעות הגלישה למשתמשים

תוכנה מתקדמת ויעילה, אפשרות שליטה מרחוק.  התוכנה מנטרת את פעילות המש,מש ומונעת כניסה לאתרים על פי מילות מפתח,תכנים או רשימת אתרים מוגדרת מראש.  התוכנה מוגנת באמצעות סיסמה אותה קבע המנהל ואינה ניתנת להסרה או כיבוי. התוכנה מספקת דוחות על פעילות הגלישה למנהל הרשת  הדוחות נשלחים למייל שהוגדר מראש

ייחודי לתוכנה – ממשק רשת המאשר שליטה מרחוק (בתוך הרשת) ללא צוך להגיע לכל עמדה ועמדה, באמצעות התחברות לעמדה והזנת הסיסמה.

התוכנה כוללת ממשק (ראה צילומי מסך) ברור המחולק ללשוניות כאשר כל לשונית עסקת באספקט אחר של התוכנה:(אפשרויות, מילים פסולות, חוסם חלונות קופצים, הקצאת זמן לגלישה ויישומים, אתרים פסולים (רשימה שחורה), אתרים מותרים (רשימה לבנה) ודו"חות גלישה

ChildWebGuardian PRO has the following controlling functions:

analyzing the page content for the presence of forbidden phrases
online system of parental control
blocking the access to the sites in the "black" list
restricting the use of Internet by time and by days
storing the URLs of the visited Internet resources to the special file
sending the full report on the viewed pages to your e-mail
maximum browsing restriction that gives access only to the Internet addresses in the "white" list
automatic program deactivation for the super users
special functions for work in a local network
games control

System requirements: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10. x32 and x64.